Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

In 2021 zijn er 11.2 mijard Covid-19 vaccins geproduceerd.

Een jaar nadat het eerste Covid vaccine werd geregistreerd zijn er in 2021 11,2 miljard doses geproduceerd.

In Nederland zijn er in een jaar tijd 30 miljoen vaccinaties toegediend bij meer dan 13 miljoen mensen. Dit betekent dat 85% van de bevolking is gevaccineerd.

Een jaar sinds het eerste COVID-19-vaccin werd toegediend, zeggen vaccinmakers, waaronder biotechnologiebedrijven, fabrikanten in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen, dat vrijwillige samenwerking om innovatie te delen een belangrijke factor is geweest voor de productie-output om in 2021 11,2 miljard doses te bereiken.

De historische schaalvergroting van de productie wordt overschaduwd door een gedeelde zorg dat COVID-19-vaccins niet iedereen bereiken die ze nodig heeft. Hoewel de huidige output van vaccinfabrikanten in theorie voldoende is om iedereen te vaccineren, zijn er dringende, concrete maatregelen nodig om de verwachte toename van de opname van COVID-19-vaccins in landen met momenteel lage vaccinatiepercentages te ondersteunen.

In 2021 lieten vaccinfabrikanten zien hoe ze uniek gepositioneerd zijn om snel te innoveren en effectieve en veilige COVID-19-vaccins te produceren. Samen met de bredere wetenschappelijke gemeenschap, volksgezondheid en regelgevende instanties over de hele wereld, zal de industrie deze ervaring en expertise opnieuw inzetten voor nieuwe varianten zoals Omicron.

Bron: IFPMA

Lees meer