Nieuws

Praktijkhouders moeten voor februari declaraties en persoonsgegevens waarnemers aanleveren bij Belastingdienst

(HuisartsVandaag) Als uw huisartsenpraktijk in 2022 gewerkt heeft met zzp’ers zoals waarnemend huisartsen of praktijkmedewerkers, dan moet u voor 1 februari een aantal gegevens doorgeven aan de Belastingdienst.

Wat verborgen in het Belastingplan 2022 staat een nieuwe verplichting waarmee u nu als praktijkhouder mogelijk te maken krijgt: de verplichting om bepaalde Uitbetaalde Bedragen aan Derden te melden aan de Belastingdienst.
Het gaat om bedragen die u betaalt aan anderen dan werknemers, wanneer zij aan u geen btw in rekening brengen, bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder de medische vrijstelling. Wanneer in het boekjaar 2022 in uw praktijk waarnemers of praktijkmedewerkers werkzaam zijn (geweest) op basis van een overeenkomst van opdracht zoals een waarneemcontract, dan heeft u met deze verplichting te maken.
Is dit van toepassing dan moet u voor 1-2-2023, op eigen initiatief aan de verplichting voldoen via uw gegevensportaal bij de Belastingdienst of Digipoort.

Aan te leveren gegevens per persoon
• het bedrag dat u heeft uitbetaald (per betaling)
• de datum waarop u uitbetaalt
• naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de persoon aan wie u uitbetaalt.

De Belastingdienst gaat met name bij de persoonsgegevens die u moet aanleveren verder dan dezelfde Belastingdienst eigenlijk toestaat bij de beoordeling van de modelovereenkomsten van opdracht in het kader van de Wet DBA.

Lees meer