Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

Dinsdag 24 januari is het ja of nee tegen het Integraal Zorgakkoord

(HuisartsVandaag) Komende dinsdag wordt een cruciale dag voor de Nederlandse huisarts. Dan moet de Landelijke Ledenvergadering van de LHV namelijk in de avonduren bepalen of er na een eerste afwijzing een ‘ja’ of een ‘neen’ komt voor ondertekening van het Integraal Zorgakkoord. Huisartsen en huisartsenorganisaties zijn over dit onderwerp sterk verdeeld. Na twee matig bezochte webinars concluderen LHV en VPHuisartsen op basis van een peiling onder de deelnemers van de webinars dat een meerderheid van de huisartsen positief staat tegenover een ondertekening van dat veelbesproken zorgakkoord. De actiegroep Bevlogen Huisartsen staat aan de andere kant van het spectrum en stelt dat er nog steeds weinig vertrouwen is in de zorgverzekeraars, overheid en politiek als het gaat om het nakomen van afspraken zoals het laatst gesloten hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg pijnlijk aan het licht bracht. In een uitgebreid artikel op de eigen website blikt Bevlogen Huisartsen terug op de totstandkoming en uitvoering van dat akkoord. Ook op discussieplatforms als LinkedIn laten vele huisartsen zich kritisch uit als het gaat om de rol en geloofwaardigheid van de zorgverzekeraars.

Het bericht op HuisartsVandaag vorige week dat zorgverzekeraar VGZ in haar contractonderhandelingen met ziekenhuis Gelderse Vallei de gemaakte afspraken in het Integraal Zorgakkoord volledig negeerde heeft de kritische houding van zorgverleners ten aanzien van zorgverzekeraars niet weggenomen. Dat in dezelfde week zorgminister Kuipers besloot om een advies van de NZa over de concentratie van de kinderhartchirurgie naast zich neer te leggen en toch te kiezen voor twee in plaats van vier centra leverde ook geen positieve bijdrage aan de geloofwaardigheid van politici. Veel huisartsen geven ook aan dat zij niet geloven dat door ondertekening van het zorgakkoord de echte problemen die de huisartsen in hun werk ondervinden echt opgelost gaan worden.

Lees meer