Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

VPHuisartsen: ‘Na ondertekening van het zorgakkoord is er nu werk aan de winkel’

(HuisartsVandaag) De LHV heeft, na een bewogen en intensieve periode, afgelopen woensdag 25 januari uiteindelijk toch het Integraal Zorgakkoord namens alle huisartsen ondertekend. De vertegenwoordigers van de diverse regionale afdelingen zijn hiermee akkoord gegaan na soms heftige discussie binnen hun eigen regio’s. Het VPH bestuur is van A tot Z betrokken geweest in dit proces, wij zien een grote stap in de goede richting door ‘Meer tijd voor de patiënt’ en het actieplan ANW, ‘Na de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) begint het echte werk pas goed’, schrijft de vereniging van praktijkhouders VPHuisartsen in navolging van vele kritische huisartsen in de nieuwsbrief aan de leden. ‘Juist op onderwerpen waar het IZA nog niet duidelijk is of zelfs een ongunstige ontwikkeling zou kunnen betekenen, moeten we in de komende tijd scherp blijven. Doordat we nu weer aanschuiven bij de IZA-gesprekken kunnen we heel duidelijk onze grenzen blijven aangeven en afspraken maken waar onze verantwoording ophoudt’ zo luidt de kritische noot van VPHuisartsen.

VPHuisartsen wil positiviteit uitstralen om basisartsen enthousiast te maken voor de huisartsenopleiding en waarnemers voor het praktijkhouderschap. ‘Juist door eensgezindheid uit te stralen de komende tijd, met zowel de zeer kritische als reeds enthousiaste leden, en zo in gesprek te gaan over de afbakening van onze taken. We willen alle andere zorgpartijen meenemen in onze uitdagingen maar tegelijkertijd ook aan de toekomstige huisartsen laten zien dat we dit samen oplossen en staan voor ons mooie vak. De tijd van kansen benutten en positiviteit uit te stralen naar de basisartsen, die nog overgehaald moeten worden om aan de huisartsenopleiding te beginnen of waarnemers die praktijkhouder willen worden, zal nu aan gaan breken.’

U bepaalt zelf de beste oplossing voor uw regio
‘Nu het IZA ondertekend is zullen de projecten die achter de schermen reeds zijn voorbereid tot uitvoering gaan komen’, zo schrijft VPHuisartsen vervolgens in haar nieuwsbrief.
‘Afgelopen week is samen met de zorgverzekeraars de laatste hand gelegd aan de definitieve leidraad rondom het actieplan ANW. Via Ineen zullen de HDS-en een raamwerk ontvangen voor het implementatieplan wat voor 17 februari bij de preferente zorgverzekeraars moet worden ingeleverd. Op de achtergrond zijn veel posten al in overleg met de zorgverzekeraars om de overgang van het huidige- naar het nieuwe systeem van eerlijk verdelen, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zorgverzekeraars stellen zich hier tot nu toe zeer realistisch in op.
Naast het implementatieplan volgen er ook aangepaste (aansluit)overeenkomsten waarmee praktijkhouders, waarnemers en straks ook hidha’s in de gewijzigde vorm kunnen aansluiten. Een aansluitovereenkomst voor alle huisartsen die zich committeren aan de post, gezamenlijk meedelen in het aantal diensten en meepraten over de verdeling en het maximum aantal diensten per huisarts. Wat dat betreft wordt uw input in de komende tijd zeker gevraagd. Samen met uw regio organisatie worden de definitieve details rondom verdeling vastgesteld. U bepaalt zelf welke regionale afwijkingen of spelregels u onderling wilt afspreken. Wees daarin zeker kritisch in wat u als regio wel- en juist niet wilt. U bepaalt gezamenlijke welke details het beste voor de regio kunnen werken.

Meer tijd voor de patiënt
De leidraad voor MTVDP is eerder al gereed gemaakt voor verdere vertaling per regio’, zo vervolgt VPHuisartsen in de nieuwsbrief. In de komende periode zullen alle praktijken die dit jaar wensen aan te sluiten gevraagd worden om gezamenlijk regionale prioriteiten aan te brengen. Welke interventies zouden bij uw regio en in uw praktijk het meest tot zijn recht komen. Welke shortlist aan interventies kunnen door uw regio organisatie ondersteund worden. Gezamenlijk bepaalt u wat het meeste prioriteit heeft en welke afspraken de regio-organisatie kan gaan maken met andere zorgdisciplines of het sociaal domein. Vervolgens bepaalt u gezamenlijk het startmoment waarbij de praktijken uit de eerdere pilots als eerste een doorstart maken en andere praktijken aangeven op welk moment ze ook klaar zijn om de plannen uit te gaan voeren.’

Lees meer