Nieuws

Aanpassing Cao Huisartsenzorg zorgt voor stijging salaris en reiskostenvergoeding

(HuisartsVandaag) Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de cao-partners over een aanpassing van de Cao Huisartsenzorg waardoor het personeel een verhoging van het salaris krijgt per 1 januari 2023 met 4,35% in plaats van per 1 mei 2023 met 2,6%.

Reiskostenvergoeding
Daarnaast is er gesproken over de wijze van aanpassing van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer op basis van het CBS-indexcijfer. In de Cao Huisartsenzorg is namelijk vastgesteld dat werknemers een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangen van € 0,19 per kilometer (vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis). De hoogte van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt jaarlijks aangepast aan het CBS-indexcijfer voor zover hierdoor de vergoeding niet uitstijgt boven het door de fiscus bepaalde maximum fiscaal vrijgestelde bedrag. Dit betekent dat op grond van de Cao Huisartsenzorg de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 januari 2023 stijgt van €0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Compensatie hogere personeelskosten in contracten met zorgaanbieders
De loonsverhoging leidt voor werkgevers in de huisartsenzorg tot substantieel hogere personeelskosten. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (de zogeheten OVA) volledig en zonder korting door vertalen in de prijzen en contracten met zorgaanbieders. De NZa heeft de OVA reeds verwerkt in de tarieven vanaf januari 2023.

Lees meer