Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

Hidha’s blijven diensten doen via hun werkgever

(HuisartsVandaag) Door het actieplan ANW zijn er gedifferentieerde tarieven gekomen voor alle huisartsen. De hidha’s die in dienst zijn van een werkgever, vaak een praktijkhouder, zijn gebonden aan een CAO. In overleg met de LAD is door de LHV gesproken over een aantal mogelijkheden:

1. We laten het zoals het nu is. De huisarts-werkgever is aangesloten bij de huisartsenpost en vult samen en in overleg met de hidha een bepaald aantal diensten in. De hoeveelheid diensten en de criteria die daarbij een rol spelen hangt af van het door de betreffende huisartsenpost en de aangesloten huisartsen gekozen verdeelsysteem.

2. Een variant hierop is dat de hidha een eigen aansluitovereenkomst sluit met de huisartsenpost, maar dat de uitbetalingen, verzekeringen e.d. gewoon via de huisarts-werkgever blijven lopen. Voordeel van deze variant is dat de hidha dezelfde rechten en plichten krijgt als de andere aangesloten huisartsen (zoals inspraak in het beleid van de huisartsenpost, toegang tot het roostersysteem e.d.) en dat het past bij het bovenbeschreven uitgangspunt van het ANW-actieplan.

3. Er komt een knip in de arbeidsovereenkomst, waarbij de hidha een overeenkomst met de huisarts-werkgever heeft voor doordeweeks overdag en vervolgens voor de ANW-zorg als zzp-er een overeenkomst sluit met de huisartsenpost.

4. Er komt een knip in de arbeidsovereenkomst, waarbij de hidha een overeenkomst met de huisarts-werkgever heeft voor doordeweeks overdag en vervolgens voor de ANW-zorg in loondienst gaat bij de post.

Hidha’s blijven diensten doen via hun werkgever
Er is gekozen om nu voor de looptijd van de CAO t/m april 2024 voor het eerste voorstel te kiezen. Hidha’s krijgen via hun werkgever diensten, de hoeveelheid daarvan hangt af van de afspraken tussen werkgever en hidha’s en de afspraken die er regionaal zijn met de huisartsenposten.

Lees meer