Nieuws

Patiënten weten huisartsen steeds beter digitaal te vinden

(HuisartsVandaag) Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheden van digitale zorgverlening. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat 46 procent van de mensen van 12 jaar en ouder inmiddels digitaal een afspraak maakt als ze naar de huisarts of het ziekenhuis moeten, zo bericht BN De Stem. Twee jaar geleden was dat nog 31 procent. Ook worden medische gegevens vaker online bekeken en wordt er meer gebruikgemaakt van online diensten, zoals consulten en het aanvragen van herhaalrecepten. Het CBS baseert die gegevens op een enquête waaraan vorig jaar zesduizend mensen deelnamen.

Minder telefoontjes
Huisartsen juichen de digitale ontwikkelingen toe. In hun verwoede pogingen om de werkdruk een halt toe te roepen, is e-health een belangrijk instrument. ,,Digitalisering helpt absoluut om de druk op de huisartspraktijken weg te nemen”, zegt Frans Sturm, huisarts in Bosschenhoofd en tevens regionaal ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging.
,,Ik merk in onze praktijk dat steeds meer mensen zorgvragen online stellen. Dat scheelt voor ons als huisartsen, maar ook voor onze assistentes veel werk. Wij hebben er sinds vorig jaar een behoorlijke duw aan gegeven. Sindsdien is het aantal belletjes met de praktijk teruggelopen van negenduizend per kwartaal naar zevenduizend. Een aanzienlijke vermindering dus.”

De huisartsen moeten wel die kant op, stelt Sturm, ‘want als je eenmaal overladen bent door werk, dan kom je niet meer aan oplossingen toe’. ,,Dan ga je alleen maar in de hoogste versnelling door, is er nergens tijd meer voor. We weten dat de zorgvraag de komende jaren almaar stijgt, het is nu al behoorlijk druk, dus is het belangrijk onze werkwijze aan te passen zodat we meer aankunnen.”

Vlekje of plekje
Sturm geeft het voorbeeld van patiënten die zich zorgen maken over een vlekje of plekje op hun lichaam. ,,Dan kun je prima een foto maken en die naar ons opsturen. In veel gevallen kunnen we daar heel snel een diagnose van stellen. Als negen op de tien mensen dat op deze manier doet, zet dat echt zoden aan de dijk.”

Online informatie zoeken
Behalve het online maken van afspraken of het digitaal consulteren van een arts, raadplegen meer mensen hun medische gegevens online; 37 procent doet dit weleens, tegen 18 procent in 2020. Verder constateert het CBS dat bijna driekwart van de Nederlanders weleens online zoekt naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat daarbij om informatie over ziekten, voeding of beweging. Verder kocht 18 procent medicijnen via internet en 5 procent gebruikte betaalde gezondheidsapps.

Lees meer