Nieuws

Hele land kampt nu met overvolle praktijken door gebrek aan huisartsen

(HuisartsVandaag) Zorgverzekeraars zien het aantal verzekerden die wachten op een vaste huisarts toenemen. Het kost de verzekeraars steeds meer moeite om voor al die wachtenden een oplossing te vinden, zo bericht de Telegraaf. „We kunnen mensen vaak wel helpen, maar niet altijd”, zo laat een woordvoerder van zorgverzekeraar CZ weten. De meeste praktijken zitten overvol.
Vooral mensen die bijvoorbeeld na een verhuizing op zoek gaan naar een nieuwe huisdokter, komen er achter dat de meeste huisartsen geen plek hebben. Zestig procent van de huisartsenpraktijken hanteert een patiëntenstop, zo staat in het rapport ‘De huisartsenmarkt in beeld’ van ABN AMRO.
„Aanvankelijk zagen we het tekort vooral in Zeeland, Twente, Drenthe en de Kop van Noord-Holland, maar inmiddels is het gebrek aan huisartsen verspreid over heel Nederland. Met Amsterdam als enige positieve uitzondering”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Zorgverzekeraars hebben de plicht om met oplossingen te komen voor hun verzekerden. „Wanneer mensen bij ons aankloppen omdat ze geen huisarts kunnen vinden, zijn een paar belletjes meestal genoeg om een huisarts te vinden die nog plek heeft, maar soms lukt het niet”, zegt de woordvoerder van CZ. „Soms zitten praktijken vol, maar maken zij een uitzondering. Bijvoorbeeld bij ernstig zieke of terminale patiënten.”
Probleem is dat veel huisartsenpraktijken overvol zijn. „Een normpraktijk heeft 2100 patiënten, maar de meeste huisartsen hebben veel meer patiënten”, weet Maarten den Heijer van ABN AMRO. „Dat maakt het op den duur onwerkbaar voor huisartsen. De werkdruk wordt te hoog.”

Extra opleidingsplekken
Het Capaciteitsorgaan heeft het ministerie van Volksgezondheid recent geadviseerd om het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen van 850 te verhogen naar 1190 in 2023. Maar ’ook met de extra opleidingsplekken zit er nog een gat tussen het daadwerkelijke aantal huisartsen en het benodigde aantal huisartsen’, zo zegt de woordvoerder van de LHV.

Minder administratieve lasten en meer samenwerking
Bijna 2.500 huisartsen (16,5% van het totale aantal werkzame huisartsen) zijn nu 60 jaar of ouder. Veel van hen gaan tussen nu en vijf jaar stoppen, zo staat in het rapport van ABN AMRO. De groep huisartsen die nu uitstroomt, werkt veelal fulltime. De nieuwe generatie huisartsen wil meestal parttime werken. Er zijn vaak twee artsen nodig om een uitstromende arts te vervangen.

In het Integraal Zorgakkoord dat in januari ook door de huisartsen is ondertekend, zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat Nederlanders ook in de toekomst naar de huisarts kunnen. „Het is cruciaal dat de administratieve last vermindert en dat er meer wordt samengewerkt met andere zorgpartijen en het sociaal domein. De zorg is nu heel versnipperd”, zegt Den Heijer.