Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

Huisarts en apotheker kunnen samen grotere rol spelen in optimaliseren medicijngebruik

(HuisartsVandaag) De openbaar apotheker is voor de patiënt momenteel niet de centrale persoon als het gaat om het optimaliseren van het geneesmiddelengebruik. De band tussen patiënt en apotheker is minder vanzelfsprekend dan die tussen patiënt en huisarts, zo blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. Om zo’n band op te bouwen is het volgens de onderzoekers nodig dat patiënten meer zicht krijgen op de meerwaarde die ondersteuning door apotheker en apotheekteam voor hen kan hebben. Als er eenmaal sprake is van een goede vertrouwensband, kan de apotheker eem belangrijke rol spelen in de zorg voor en begeleiding van de patiënt. Daarnaast kan de openbaar apotheker, als laagdrempelige zorgverlener, een rol spelen in preventie, zo verwachten de onderzoekers.

Samenwerking apotheker en huisarts kan intensiever volgens de burger
Burgers vinden het belangrijk dat er goed overleg is tussen hun huisarts en hun apotheker. Ze willen erop kunnen vertrouwen dat huisarts en apotheker elkaar raadplegen wanneer er vragen zijn over hun behandeling. Graag zien zij dat taken als informatievoorziening over geneesmiddelen en begeleiding in het gebruik ervan door huisarts en apotheker gezamenlijk worden opgepakt, iets wat nu niet altijd optimaal is. Wanneer de apotheker taken gaat uitvoeren die momenteel door de huisarts worden gedaan, dan vinden burgers het belangrijk dat zowel huisartsen als apothekers uitstralen dat zij als één team werken. Hierdoor wordt het logischer dat het apotheekteam bepaalde taken op zich neemt.

Lees meer