Nieuws

NZa veegt bezwaren LHV en VPhuisartsen aangaande hoogte tarieven 2023 van de baan

(HuisartsVandaag) De LHV en VPHuisartsen hebben bezwaar gemaakt tegen de tarieven van 2023. Zo zouden de tarieven die nog uitgaan van het kostenonderzoek 2015 niet meer reƫel en representatief zijn. Huisvesting- en personeelskosten zijn gestegen, indexatie is onvoldoende en zijn er prijsstijgingen vanwege inflatie. Ook het schrappen van visite intensieve zorg aan COVID-patienten wordt aangevochten.

NZa tarieven gebaseerd op kosten
Volgens de NZa zijn de tarieven gebaseerd op de kosten. De NZa berekent deze kosten op een populatie die een modaal kostenniveau hebben. Hier wordt een gemiddelde van genomen, afwijkingen naar boven of beneden zijn geen reden het tarief bij te stellen. Om de 7 jaar doet de NZa een kostenonderzoek, de laatste in 2015 en vanwege COVID de volgende in 2023. Daarnaast werkt de NZa met een voorcalculatie betreffende de indexatie en een nacalculatie wanneer de definitieve index is vastgesteld.
Bij de berekening moet de huisartsen zijn totale kosten kunnen dekken uit de praktijkopbrengsten.

Geen versnelde bijstelling
De NZa ziet dat naast hogere kosten er ook hogere omzet wordt behaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het resultaat voor belasting voor praktijkhouders fors is toegenomen tussen 2015 en 2020. Daarmee vindt de NZa dat er terecht niet eerder is besloten tot een kostenonderzoek. De NZa vindt dat de herijking van de tarieven alleen plaats kan vinden na een kostenonderzoek. Alle bezwaren worden daarmee afgewezen door de NZa.

Lees meer