Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

‘Een nieuw zorgstelsel gaat de groeiende zorgvraag en het personeelstekort niet oplossen’

(HuisartsVandaag) In tegenstelling tot Menzis-topman Wouter Bos ziet bestuursvoorzitter Ton van Houten van Zorg en Zekerheid geen heil in het optuigen van een ander, nieuw zorgstelsel. Van Houten noemt het Nederlandse zorgstelsel uniek in de wereld. In tegenstelling tot het oude ziekenfonds betaalt iedereen naar draagkracht mee aan de zorg, inclusief overheid en werkgevers. Iedereen heeft recht op en toegang tot een uniform pakket aan basiszorg. Dit zijn twee belangrijke waarborgen voor solidariteit.
In het zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Hierbij kunnen jonge en gezonden verzekerden de kosten opvangen van zorgverzekeraars met bijvoorbeeld veel chronisch zieken. Zo zijn er geen prikkels om alleen op een lucratieve groep verzekerden te richten en meer oog voor mensen met een kleine portemonnee.
Van Houten wil het huidige zorgstelsel daarom behouden en ziet in regionale samenwerking goede mogelijkheden om het stelsel te versterken en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Samenwerking
Wel gelooft van Houten dat er meer samenwerking en minder concurrentie moet komen. Regionaal samenwerken, regioplannen maken en uitvoeren heeft meerwaarde voor verzekerden én inwoners. Zorg en Zekerheid propageert al jaren multidisciplinaire wijkgerichte zorg.
Van Houten erkent wel dat er nog veel verbeterd moet worden aan het huidige zorgstelsel. Maar de eerste stap is om tijd en energie te steken in de reorganisatie van de zorg zoals afgesproken is in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. “Een nieuw zorgstelsel gaat de vergrijzing, de groeiende zorgvraag en het personeelstekort ook niet oplossen. Samen werken aan passende zorg, preventie en een gezonde regio wél.”

Lees meer