Nieuws

Verontrustende cijfers onderzoek Nivel: Een op de vijf POH’s verlaat binnen 5 jaar de huisartsenzorg

(HuisartsVandaag) Recent onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) heeft alarmerende cijfers blootgelegd over de uitstroom van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (POH) binnen de huisartsenzorg. Volgens het onderzoek geeft ruim 20% van de praktijkondersteuners aan binnen vijf jaar te stoppen met hun huidige functie. Deze ontwikkeling baart de NVvPO ernstige zorgen. De vereniging wil de politiek dan ook oproepen om niet alleen te focussen op het stimuleren van instroom in de zorg, maar ook op het voorkomen van uitstroom.

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen haken af
Het Nivel onderzoek toont aan dat maar liefst 20% van de ondervraagde praktijkondersteuners van plan is om binnen vijf jaar hun huidige functie te verlaten. Op het totale aantal van 9.000 in Nederland werkzame praktijkondersteuners zou dit resulteren in een uitstroom van 1.800 zorgprofessionals. Het merendeel van deze groep, 900 zorgprofessionals, verlaat de huisartsenzorg om andere redenen dan pensionering. Dit betekent een aanzienlijk verlies aan zorgprofessionals binnen de huisartsenzorg. Een zorg die al onder grote druk staat door onder andere dubbele vergrijzing, een groeiend aantal chronisch zieken, de toenemende behoefte aan zorg voor langer thuiswonende ouderen en groeiende sociale ongelijkheid.

Zonder POH geen huisartsenzorg
Anika Corpeleijn, directeur-bestuurder van NVvPO: “Deze alarmerende uitstroomcijfers onder praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen binnen de huisartsenzorg vragen om directe actie. Het is van belang voor de gezondheid van onze samenleving dat we niet alleen investeren in het aantrekken van nieuwe zorgprofessionals, maar ook in het behoud van de ervaren en toegewijde krachten die deze sector al jaren draaiende houden. Samen met beleidsmakers, zorginstellingen en andere belanghebbenden moeten we werken aan het creëren van een omgeving waarin zorgprofessionals zich gewaardeerd, ondersteund en gestimuleerd voelen om hun waardevolle werk voort te zetten. Zonder POH geen huisartsenzorg!”

Verschillende redenen voor afhaken
Uit andere onderzoeken die de NVvPO onder haar leden heeft gehouden blijkt dat er verschillende oorzaken zijn voor het verlaten van de huisartsenzorg. Een van de redenen om het vak te verlaten is de beloning. De POH geeft gemiddeld het cijfer 6,4 voor de mate van tevredenheid met het salaris. Voor 12% van de respondenten is het salaris de reden om ander werk te zoeken. Voor nog eens 35% is dit misschien een reden om te stoppen als POH. Van de POH’s die overwegen te stoppen zoekt de meerderheid een baan buiten de zorg. Andere redenen om te stoppen zijn de hoge werkdruk en het gebrek aan carrièreperspectief.

Lees meer