Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen

In 2020 had 9 procent van de jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016 (7 procent) en 2012 (6 procent). Daar staat tegenover dat 88 procent van de jongvolwassenen hun algemene gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit blijkt uit recente cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD’en, GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS.
Hierin zijn gegevens uit de CBS Gezondheidsenquête, en gegevens uit de Monitor onder Volwassenen en Ouderen van alle 25 GGD’en samengevoegd.

Bron CBS

Lees meer op website CBS