Wat we schrijven

Ons laatste nieuws

Webinar on demand: Over gewicht bij diabetes type 2

Webinar: Over gewicht met diabetes type 2 met huisarts , praktijkondersteuner Marijke Holleman en diabetesverpleegkundige Marianne Vissers.

Deze nascholing geeft u meer inzicht in de fysiologische aspecten van enegieverbruik en - inname. Hoe kan een neerwaartse spriaal onststaan van gewichtstoename, welke kan leiden tot comorbiditiet van overgewicht/obsitas. Welke interventies zijn er, hoe kan u het gesprek overe gewicht aangaan met uw patient en wat is het belang van gewichtsreductie bij patienten met diabetes type 2.

Cursusinhoud

  • De pathofysiologie achter overgewicht/obesitas bij diabetes type 2
  • Comorbiditeit van overgewicht/obesitas bij diabetes type 2
  • Welke inteventies zijn er bij overgewicht/obesitas bij diabetes type 2
  • Het belang van gewichtsreductie bij diabetes type 2
  • Casuistiek om aan de hand van praktijkvoorbeelden te sparren met uw collega's

Doegroep: huisartsen, diabetesverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners