Nieuws

Ongeloof bij huisartsen over het niet doorvoeren van de nieuwe tarieven 2022 door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet tijdig te kunnen verwerken in hun systemen. De NZa heeft daarom op verzoek van ZN besloten de laatste tariefbeschikking in te trekken, waardoor huisartsen gedurende de eerste maanden in het nieuwe jaar het verschil van 1,69% moeten voorfinancieren. Huisartsen zien pas vanaf april iets terug van het extra zorggeld dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag toezegde voor hogere zorgsalarissen.
De LHV heeft samen met VPHuisartsen en InEen vol ongeloof gereageerd op de late berichtgeving over deze aanpassing en het feit dat zorgverzekeraars blijkbaar niet in staat zijn om binnen 14 weken de noodzakelijke tariefstijging te verwerken.

Bron HuisartsVandaag

Lees meer